افتخارات

یوسف شکیبا
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
هادی موسوی
رشته
هنر
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
نیما رضایی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1399
مهدی مستخدمین حسینی
رشته
پژوهشی
رتبه سوم
کنگره قرآنی
سال 1398
مهدی فیض کریملو
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
مهدی عزیزی
رشته
زبان
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1399
محمد مهدی فدوی
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
محمد علی شفاعت
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
محمد حسین صیفی
رشته
ادبی
رتبه دوم
کنگره قرآنی
سال 1398
محمد حسین صادقی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
محمد جواد کریمی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1394
محمد امین سهی کیش
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398