افتخارات

عباس میرزاپور
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
سینا احمد خانلو
رشته
ریاضی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
سهیل مهدی زاده
رشته
ریاضی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
امیر حسین مهر پویا
رشته
علوم تجربی
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1396
ابراهیم بهرامی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396
یوسف شکیبا
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
کسری عبداللهی
رشته
ریاضی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
علی اصغر قناتی
رشته
ریاضی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
شروین جهانبخش
رشته
ریاضی
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1396
سید سروش میر هاشمی
رشته
ریاضی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396
سروش تسلیمی
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
سجاد رضوانی
رشته
ریاضی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396