افتخارات

بهنام آگاهی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
بزرگمهر ضیاء
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
بردیا شفیعی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
بردیا خدادادی
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
امیر محمد مرزانی
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1399
امیر علی فراهانی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
امیر سعید احمدی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
امیر رضا آزادمهر
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
امیر حسین مهرپویا
رشته
علوم تجربی
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1396
امیر حسین کاظمی پور
رشته
زبان
رتبه سوم
کنکور سراسری
سال 1395
امید شرفی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396
آریا تم خیشا
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399