افتخارات

علی آزادی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1395
عباس میرزاپور
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
طاها پورمند
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
شروین جهانبخش
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1398
سینا فتح الهی
رشته
هنر
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1395
سینا سروری
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1394
سینا تسلیمی
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
سینا احمد خانی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
سینا احمد خانلو
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
سید هادی موسوی
رشته
هنر
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
سید محمد حسین صالحی
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1394
سید سروش میر هاشمی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396