افتخارات

سهیل همایون فرد
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
سهیل مهدی زاده
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1398
سروش مهدی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1395
سروش تسلیمی
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
سجاد رضوانی
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396
سپهر قنبری
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
المپیاد کشوری
سال 1395
سامان جلیل فر
رشته
زیست‌شناسی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1399
رضا نیک فر
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
رضا قانع خیابانیان
رشته
زبان
رتبه دوم
کنکور سراسری
سال 1396
حسین عارف
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
حسین حاجیانی
رشته
علوم انسانی
رتبه سوم
کنکور سراسری
سال 1395
حامد نجات
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1396