آیین بازگشایی سال تحصیلی

مراسم آیین بازگشایی با تلاوت قرآن و برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید 

مراسم با سخنرانی مدیریت دبیرستان جناب آقای سیاحی ادامه پیدا کرد و در انتها حجه الاسلام جلالی به مناسبت 28 صفر چند دقیقه صحبت کردند .