کسب مدال نقره المپیاد کشوری ادبی 1402

کسب مدال نقره المپیاد کشوری ادبی 1402 توسط دانش آموز مهدی فروتن را به خانواده بزرگ دبیرستان علامه حلی 4 تبریک عرض می نماییم.