کسب مدال برنز المپیاد ریاضی 1402

کسب مدال برنز المپیاد ریاضی 1402توسط دانش آموز احسان سلمانی را به خانواده بزرگ دبیرستان علامه حلی 4 تبریک عرض می نماییم.