.

کسب 2 رتبه برگزیده در مسابقات قرآن عترت و نماز مرحله استانی توسط دانش آموزان امیرعلی نعنا کار و محمد حسین صیفی