کسب دو مدال طلا و یک نقره در المپیاد ادبی 1400

با تبیریک به خانواده بزرگ علامه حلی4 

ارسال مطلب برای: 
معاونت آموزشی