3 مدال طلا و 2 مدال نقره المپیاد کشوری

افتخار آفرینی دانش آموزان عزیز در المپیاد کشوری را خدمت خانواده بزرگ علامه حلی 4 تبریک عرض می نماییم.

امیر مهدی تبار - مدال طلا المپیاد کشوری سواد رسانه
امیر مهدی تبار - مدال طلا المپیاد کشوری اقتصاد
امیر محمد مرزانی - مدال طلا المپیاد کشوری ادبی
سامان جلیل فر - مدال نقره المپیاد کشوری زیست
علی دلاوری - مدال نقره المپیاد کشوری ادبی

سال 1399