افتخار آفرینان رشته تجربی دبیرستان علامه حلی 4 - کنکور سراسری 1399