2 رتبه تک رقمی کشوری کنکور سراسری 1400

محمد پیام تائبی - رتبه 1 کشوری کنکور سراسری 1400 (رشته : ریاضی و فیزیک)
ماهان بیهقی - رتبه 9 کشوری کنکور سراسری 1400 (رشته : ریاضی و فیزیک)