سید محمد حسین صالحی

مدال طلا - المپیاد کشوری ریاضی 1394
مدال نقره - المپیاد جهانی ریاضی آفریقای جنوبی 2014
مدال برنز - المپیاد جهانی ریاضی کلمبیا 2013

تصویر: 
مقام: 
رشته: 
سال: