جلسه انجمن اوليا و مربيان

جلسه انجمن اوليا و مربيان امروز چهارشنبه مورخ 3/2/99 با رعايت كامل مسائل بهداشتي تشكيل گرديد و پيرامون گزارش عملكرد دو ماهه اسفند و فروردين دبيرستان در حوزه هاي آموزش مجازي شامل كلاسهاي آنلاين فيلم هاي آموزشي جزوات درسي و آزمون هاي كلاسي و وامادگي براي كنكور, فعاليت هاي پرورشي، مشاوره باليني و اقدامات اداري و بهداشتي و همچنين بزرگداشت مقام معلم بحث و بررسي انجام گرفت و مقرر شد در خصوص ادامه روند آموزش و امتحانات پايان سال پايه هاي دهم و يازدهم و دوازدهم پيگيري هاي لازم از طريق مشاورين هرپايه اقدامات لازم انجام و به اوليا محترم و دانش آموزان عزيز اطلاع رساني گردد