آزمون تعیین سطح

 آزمون تعیین سطح پایه دهم رشته های تجربی، ریاضی فیزیک و انسانی به خوبی و با رعایت پروتکل های بهداشتی مورخ 22 / 6 / 1399 برگزار شد.