مرحله دوم المپیادهای کشوری

دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم المپیادهای کشوری دبیرستان علامه حلی 4