مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی

راهیابی دانش آموزان عزیز به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی را خدمت خانواده بزرگ علامه حلی 4 تبریک عرض می نماییم.