آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس

آغاز سال تحصیلی جدید 1401 - 1400 و هفته دفاع مقدس بر همکاران محترم، اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز گرامی باد