۲۳ رتبه‌ در مسابقات قران، عترت ونماز

باسلام 

ضمن تبریک و تهنیت ایام و اعیاد ماه مبارک شعبان المعظم بسی موجب مباهات است که اعلام نماییم 

بار دیگر برگ  زرین دیگری به افتخارات علامه حلی ۴  افزوده شد و دانش آموزان حلی ۴ توانستند با کسب ۲۳ رتبه‌ در رشته قران، عترت ونماز جایگاه اول منطقه را کسب نمایند. لذا بدین مناسبت این موفقیت را به خانواده بزرگ‌علامه حلی ۴ تبریک وتهنیت عرض می نماییم. 

ابراهیم سیاحی 

مدیر دبیرستان علامه حلی ۴

تصویر: 
مقام: 
سال: